Italiensk språkskola Italien, Sicilien  
Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien

 

brochure

 

blog   

photo album

photo album

REGLER OCH BESTÄMMELSER
Italienska språkkurser italiensk språkskola i Italien, Sicilien

Följande allmänna villkor gäller för alla anmälningar och blir lagligt bindande när anmälan registreras hos BABILONIA – skolan.

LEKTIONER

Alla gruppkurser äger rum från måndag till fredag med undantag för allmänna helgdagar i Italien. Elever ska presentera sig på skolan kl. 09.00 den första skoldagen. En lektionstimme pgr 45 minuter. Lektioner i grupp hålls vanligtvis under förmiddagen, emellertid kan dessa lektioner bli flyttade till eftermiddagen vid vissa tillfällen (speciellt under högsässongen). Individuella lektioner hålls vanligtvis före eller efter grupplektionerna. Kurstimmarnas antal inkluderar inskrivningstest och examen (ges på efterfrågan). Kompletering av en 4 – veckorskurs ger ej automatiskt rätt att avancera till högre nivå. I de fåtal fall när endast en elev kvalificerar sig till en nivå och går sin kurs som ensam studerande, är denna kurs ansedd som en one-to-one kurs. Standardkursen på 4 lektioner blir en 2-lektionerskurs med personlig undervisning. I de fall en kurs består av bara två elever, reduceras timantalet med en timme (t.ex. i stället för 4 timmar blir det 3 timmar)  eftersom undervisningen blir så mycket mer intensiv i en liten klass. Elev som vill göra gällande fel och brister skall anmäla detta till Skolkontoret för vidarebefodran till skolans rektor.

ALLMÄNNA HELGDAGAR

Skolan är stängd på Annandag påsk, Frihetsdagen (25/4), Första maj, Marias himmelsfärd (16/8), Alla helgons dag (1/11) och Den obefläckade jungfruns avelse (8/12). Vi erbjuder våra elever en kostnadsfri utflykt under dessa allmänna helgdagar.

INKVARTERING

Hjälp med att finna inkvartering är en kostnadsfri service som vi erbjuder vra elever. Allt boende måste bokas i förväg och gäller, utan undantag, från week-end till week-end. Rummet måste utrymmas senast kl 10.30 avresedagen. Skolan agerar endast som förmedlare när det gäller inkvarteringen och har inget ansvar för förhållandet mellan rumsuthyrare och hyresgäst. All inkvartering som går genom vår skola har valts och genomgått kontroller av vår bostadsmanager, i enlighet med normer för hygien, komfort och läge. Eftersom all invartering erbjuds i någon form av privat boende, kan små skillnader förekomma mellan de olika boendeformerna, men alla garanteras en god standard och vi gör månatliga kontroller för att ytterligare försäkra oss om kvalitèn på boendet. Med hänsyn till att Taormina är en turistort ber vi att få påminna om att ju förr man bokar sin inkvartering, desto större är utbudet, för att inte nämna chansen till ett modest pris. Elev som vill göra gällande fel och brister skall anmäla detta till Skolkontoret för vidarebefodran till skolans rektor.

VILLKOR FÖR HÄMTNINGSBOKNING

Denna service måste beställas minst en vecka före ankomst. Alla tidsförändringar måste anmälas omedelbart (på lördag och söndag), direkt till taxi-servicen.Telefonnummer till taxiservicen tillhandahålles på vårt kontor vid bokning. Skolan är inte ansvarig för elever som genom sin resebyrå ej har blivit informerade om dessa villkor eller som inte följer dessa villkor. Denna service måste avbeställas 48 timmar före ankomsttid.

EXTRA KURSER

Extrakurserna är ledda av externa medarbetare som är ansvariga för dess utförande.

HANDPENNING

En handpenning p 250 € betalas in vid anmälan. Betalning av handpenningen sker via kontantbetalning, banköverföring, resecheck, International Cheque eller Western Union.

BALANS

Betalning för kursen sker inom kursens första dag. Om inte betalning sker inom den första skoldagen kan inte eleven tillåtas att börja kursen eller inkvarteras. Om inte betalningen sker inom bestämd tid kan betalningsvillkoren förändras från t.ex. pris för gruppkurs till individuell kurs.

VILLKOR FÖR BETALNING

Betalning av kursavgiften sker via kontantbetalning, banköverföring, resecheck, International Cheque, Visa eller Mastercard eller Western Union. Betalning för inkvartering, hämtning, extra-kurser eller annan form av extra-service sker genom kontanter, banköverföring, resecheck eller International Cheque. För dessa betalningar accepteras inte kreditkort. All betalning som sker med check måste skrivas ut till mottagaren. Skolkontoret kan ge all nödvändig information. Bankomkostnader står eleverna för. För internationella checker tas en summa p 10 € ut för bankomkostnader.

Vår bank är (för banköverföring):

BANKENS NAMN INTESA SAN PAOLO
LOKALKONTOR I TAORMINA Agenzia di Taormina
ADRESS corso Umberto 17
98039 Taormina, Italy
till BABILONIA srl
IBANKOD IT92Q0306982590100000000262
BICKOD BCITITMM285

Vänligen uppge i klartext den betalandes namn.

BOKNINGSFÖRÄNDRINGAR

BABILONIA reserverar sig rätten att ta ut ersättning för omkostnader för ev ombokning av redan förbeställd kurs eller inkvartering. Det är möjligt att uppgradera en kurs till en mer avancerad nivå under studietiden men motsatsen är ej möjlig, utan att en extra anmälningsavgift utbetalas.

AVBOKNING OCH ÅTERBETALNING - GENERELLT

De följande är BABILONIA, Italienska språkskolans regler för utgifter och återbetalning i fall av avbrytande av påbörjad kurs eller avbeställning:

  • Skolan måste informeras omgående vid fall av avbrytande av påbörjad kurs eller avbeställning.

  • Handpenningen är ej återbetalningsbar.

  • Handpenning och kursutbetalning går ej att överföras till en annan person.

  • Om BABILONIA drar in en tillämpning, återbetalas denna inom 30 dagar.

ÅTERBETALNING AV UNDERVISNINGS-ELLER HYRESKOSTNADER FÖRE SKOLANS START

De 250 € kan ej återbetalas om anmälan till skolan redan har registrerats och skolan har skickat en bekräftelse på ditt antagande.

ÅTERBETALNING AV UNDERVISNINGSKOSTNADER EFTER SKOLANS START

Om en elev drar sig tillbaka eller avkortar sin studietid efter det att kursen har börjat, betalas inte skolavgiften tillbaka. Ingen form av återbetalning sker för försening eller för tidig avresa.  Återbetalning kan ej ske pga utebliven närvaro på lektionerna. För att ha rättighet till återbetalning måste avbokning ske minst 4 veckor före kursstart, hela kursavgiften återbetalas, förutom en avbeställningsavgift p 150€.

ÅTERBETALNING AV HYRESKOSTNADER EFTER ANKOMST TILL SKOLAN

Ingen återbetalning sker pga sen ankomst eller för tidig avresa. Om en elev säger upp sig från sin inkvartering efter ankomst utan en av skolan godkänd anledning, krävs en 4 veckors period för att återbetalning ska kunna ske. I så fall återbetalas hela summan förutom en avbeställningsavgift p 150 €. Vid fall av godtagbar anledning kan skolan, med hjälp av hyresmanagern, hjälpa till att hitta en annan lägenhet eller en alternativ inkvartering.

”PERMESSO DI SOGGIORNO” UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Alla utländska studenter i Italien måste söka  ”Permesso di Soggiorno”, uppehållstillstånd, hos den lokala polismyndigheten, inom 8 dagar efter ankomst.

Den som inte bor i ett land som tillhör EU och som vill stanna längre än 3 månader måste i förväg söka studentvisum på den italienska ambassaden i sitt hemland.

För att göra detta behövs ett intyg från skolan.

BABILONIA skriver ut ett  sådant intyg endast efter full betalning av skolavgiften (hyresavgiften och kostnader för extra-service inkluderad) och endast för kurstiden.

Om man vill ha detta intyg skickat med DHL-expresskurir, betalas detta av den ansökande.

Om visumet avslås från ambassaden, efter att ha fått intyget från skolan, betalas hela summan tillbaka inom 30 dagar, förutom 50 € som dras av för administrativa omkostnader (alla bankomkostnader betalas av den ansökande). För att få pengarna tillbaka måste den ansökande skicka oss en kopia på svaret från den italienska amdassaden med motivering och orsak till avslag på ansökan, enligt art.4, c.2, lagen (Testo Unico) 286/1998.

Efter att ha fått studentvisum beviljat, är det inte möjligt att av- eller omboka kursen som visumet är beviljat för.

För elever med studentvisum har skolan skyldighet att anmäla frånvaro på mer än 2 dagar från skolan till polismyndigheten.

OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING

Vi uppmanar våra elever att teckna en olycksfalls- och sjuköfrsäkring innan de lämnar sitt hemland. Personer från länder tillhörande EU har rättighet till sjukvård i Italien om de har ett E111-formulär som erhålls hos försäkringskassan i hemlandet. För personer från länder utanför EU måste denna förfrågan göras hos Italienska myndigheten. Information och tillvägagångssätt kan erhållas hos italienska ambassaden i hemlandet. BABILONIA har den obbligatoriska försäkringen som italiensk lag föreskriver, gällande de in- och utomhusaktiviteter som skolan arrangerar.

LÖSNING AV TVISTER

Om en student vill klaga på något som gäller skolan ska han i första hand vända sig till Skolkontoret. Om problemet inte kan lösas genast, ska studenten eller hans agent göra en skriftlig anmälan till BABILONIA-skolans rektor. Klagomål tas emot och blir behandlade om:

  • klagomålet gjorts minst en månad före kursens slut

  • klgomålet gjorts i skriftlig form

  • eleven har betalt till fullo alla avgifter

SKYLDIGHETER

BABILONIA med dess personal och representanter är inte ansvariga för någon form av förlust, skador eller oförrätt av personer eller saker, förutom när den italienskla lagen bestämmer det. BABILONIA är inte ansvarig för om externa service-anordningar inte fungerar, även om dom blivit anlitade av BABILONIA.

GILTIGHET AV PRISER

Priserna i broschyren är giltiga från 1:a januari till 31:a december.

REGLERING

BABILONIA reserverar sig rätten att reglera en elev vars uppträdande inte kan tollereras. Detta sker genom skolans rektor, vars beslut är avgörande. Ingen återbetalning av avgifter sker i detta fall.

GODKÄNNANDE AV DESSA BESTÄMMELSER

För alla ansökningar gäller ovanstående regler och bestämmelser, vilka blir lagligt gällande i och med att en ansökan registreras hos BABILONIA-skolan.

I och med att en ansökan blivit accepterad och registrerad i form av elektronisk handling och/ eller annan form av underskriven handling (även genom resebyrå och reppresentant ), har den ansökande accepterat ovanstående Regler och Bestämmelser

 

[home] - [välkommen] - [vår skola] - [trovärdighet världen över] - [bidrag & lån] - [program & metodik] - [aktiviteter & utflykter] - [våra elever] - [våra lärare] - [Taormina - Sicilien] - [elevernas kommentarer] - [piazza babilonia] - [foto & videogalleri] - [tidningsurklipp] - [flyg] - [tåg] - [väder] - [länkar] - [valutaväxling] - [kontakta oss]
[kurser & priser] - [inkvartering & priser] - [hur man kommer] - [startdatum] - [regler och bestämmelser] - [anmälan] - [
betalning] - [anmälningsblankett ]

© 2005. BABILONIA – Italian courses in Taormina Sicily. All rights reserved.