Italiensk språkskola Italien, Sicilien  
Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien
Italiensk språkskola Italien, Sicilien

 

brochure

 

blog   

photo album

photo album
 

PROGRAM & METODIK
Italienska språkkurser italiensk språkskola i Italien, Sicilien

Språkskolan Babilonias studieplan har utvecklats på en kommunikativ basis och inriktar sig på de fyra språkfunktionerna (att lyssna, tala, läsa och skriva). Vårt första mål är comunicazione, både muntlig och skriftlig. Våra kurser är uppbyggda så att de anpassar sig till den europeiska standard som krävs av ALTE (Association of Language Testers in Europe)  samt av Europarådet.

Italiensk språkskola Italien, Sicilien  

Vår Grundkurs i grupp är uppdelad i två delar: 2 timmars språklära följda av 2 timmar med övningsuppgifter. Den rent analytiska delen omfattar både muntlig och skriftlig träning, eftersom språkövning innefattar att förstå såväl det talade ordet som det lästa och att fritt kunna använda språket. Lärarna roterar veckovis för att ge variation och interesse till gruppdynamiken. Grammatiken är relaterad till kursens svårighetsgrad och tas upp efter hand. Studiematerialet utgörs alltid av någon form av aktuell text (tidningsartiklar, inspelade dialoger på band, videofilmsnuttar, brev, korta historier osv.). Varje elevs arbete dokumenteras och det hålls ett lärarmöte varje vecka för att organisera arbetet och för att försäkra varje student ett gott resultat.

Italiensk språkskola Italien, Sicilien

Massimo består varje klass av 10 elever, beroende på säsongen brukar emellertid medelklassen bestå av 4 till 6 personer. Detta begränsade nummer av elever garanterar möjlighet för alla att tala och öva sig och att varje elev kan följas upp av respektive lärare.

Italiensk språkskola Italien, Sicilien

I en rankning från Absoluta Nybörjare till Avancerade, är Språkskolan Babilonias studieplan uppdelad i sex olika abilita`. Studietiden kan man anpassa till sin egen målsättning, ju mer man studerar desto kortare blir studietiden. Du kan ta upp till 6 månader på dig om du vill. Alla elever får gå igenom en intagningstest (muntlig och skriftlig), som sedan är avgörande för vilken svårighetsgrad som är lämplig för var och en. Även om vi är ganska flexibla, rekommenderar vi våra elever att börja kursen de datum som är specificerade som kursstart, en ny kurs börjar mer eller mindre varannan vecka ( se kursprogram ). Kurser för Absoluta Nybörjare har sin start endast enligt kursprogrammet.

Våra kurser är anpassade till europeisk standard enligt  ALTE (Association of Language Testers in Europe) och av Europarådet.  

Utbildningsprogrammet är diviso i tre nivåer som tillåter eleverna att nå ”threeshold level”, den kompetensnivå  som the Modern Language Projekt of the Council of Europe kräver.

UTBILDNINGSNIVÅER:

  • Nybörjare          (1:sta nivån)

  • Mellanstadium  (2:dra nivån)

  • Högstadium      (3:dje nivån)

Vidarutbildningsprogrammet är också uppdelat i tre nivåer och tillåter eleverna att uppnå  en competenza av det italienska språket, nödvändig för berättigande till universitetsstudier i Italien. 

VIDAREUTBILDNING:

  • Avancerad 1 (4:e nivån)

  • Avancerad 2 (5:e nivån)

  • Avancerad 3 (6:e nivån)

Varje nivå kräver fyra veckors studier. Hursomhelst, är det inte säkert att det räcker med fyra veckor för att avancera till en högre nivå. Att lära sig ett språk är inte som att mekaniskt lära in något, tiden för inlärning kan variera beroende på personliga och psykologiska faktorer. Vissa studenti väljer att repetera en viss nivå eller att fördröja en befordran med en vecka eller två för att fördjupa sina kunskaper inom vissa områden. Eftersom vår studieplan är utvecklad på en kommunikationsbasis, är vårt studiematerial och uppgifter väldigt varierande och det är väldigt ovanligt att en elev upprepar samma övningar eller använder samma studiematerial mer än en gång.

De flesta av våra elever drar nytta av det materiali vi använder i vår undervisning och de uppgifter som de får i våra olika övningar, som ofta utbreder sig till aktiviteter utanför skolsalen och på fritiden.

På tillfrågan, kan våra elever få genomgå tester för att kunna värdera och förbättra sina kunskaper. Som den godkända språkinstitutionen vi är, överensstämmer vår utbildning med de krav som ställs på de flesta internationella fortbildningar.

Su richiesta,  si può fare un test finale per valutare i progressi fatti ed il livello raggiunto. Poiché la nostra è una scuola accreditata dal Ministero della Pubblica Istruzione, dall’ASILS, dalla IALC nonché riconosciuta da diverse Università italiane ed Enti nazionali stranieri,  il nostro programma didattico è stato ispezionato e valutato da diversi organi ed enti ispettivi.

 

 

[home] - [välkommen] - [vår skola] - [trovärdighet världen över] - [bidrag & lån] - [program & metodik] - [aktiviteter & utflykter] - [våra elever] - [våra lärare] - [Taormina - Sicilien] - [elevernas kommentarer] - [piazza babilonia] - [foto & videogalleri] - [tidningsurklipp] - [flyg] - [tåg] - [väder] - [länkar] - [valutaväxling] - [kontakta oss]
[kurser & priser] - [inkvartering & priser] - [hur man kommer] - [startdatum] - [regler och bestämmelser] - [anmälan] - [
betalning] - [anmälningsblankett ]

© 2005. BABILONIA – Italian courses in Taormina Sicily. All rights reserved.